ENGLISH
0

ΝΟΜΟΣ 3556/2007

Παραθέτονται σχετικά αρχεία:

20 Δεκεμβρίου 2007 - Ανακοίνωση Μετοχικού Κεφαλαίου
1. Το Νόμο 3556/2007 "Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις"
2. Την απόφαση 1/434/3.7.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007"
3. Την Εγκύκλιο με αρ. 33 "Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"
4. Το Έντυπο Γνωστοποίησης TR 1 για μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές (παρ. 1 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007) και για χρηματοπιστωτικά μέσα (άρθρο 11 του Ν. 3556/2007)
5. Το Έντυπο Γνωστοποίησης TR 2 το οποίο υποβάλλεται από Ειδικούς Διαπραγματευτές και κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 8 της 1/434/3.7.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)


Τα ανωτέρω, μαζί με το ημερολόγιο των ημερών διαπραγμάτευσης για το 2007, έχουν ήδη αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.cmc.gov.gr.

Για τυχόν διευκρινήσεις επί των ανωτέρω, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με την Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. 210 8185075).